Inžinierske a pozemné stavby v Pezinku a Bratislave

Pozemné stavby Pezinok - pohľad zhora pri montáži závesnej konštrukcie

V rámci svojej činnosti sa venujeme vedeniu, príprave a obnove stavieb, pozemným a inžinierskym stavbám. Poskytujeme tiež poradenské služby a riešime systémové poruchy obvodových plášťov bytových domov.

Pri objednaní našich služieb vám poskytneme i rozpočtovú kalkuláciu.

Používame vhodné stavebné materiály v súlade s STN EN. K práci pristupujeme pedantne a sme maximálne diskrétni.

Máme dlhoročnú prax a bohaté odborné skúsenosti v oblasti stavebného inžinierstva, ktoré sme využili i pri stavbách akými sú napríklad:

 • Most Apollo
 • ČOV Hamuliakovo
 • Bytové a rodinné domy v Bratislave a Bratislavskom kraji
 • Rekonštrukcia bytového domu - Dostojevského Rad 13 v Bratislave
 • Obnova a zateplenie bytového domu – Tehelná 13/15 v Bratislave
 • Oprava loggií a fasády bytového domu – Kukučínova 48/50 v Bratislave
 • Rekonštrukcia bytového domu – Špitalská 45,47,49 v Bratislave
Pozemné stavby Pezinok - obnovenie stavieb

Ponuka služieb od YRREJ spol. s r.o.

 • vedenie stavieb
 • pozemné stavby
 • inžinierske stavby
 • príprava stavieb
 • systémové poruchy
 • poradenstvo
 • financovanie
 • obnova stavieb
 • odstránenie systémových porúch
 • rozpočtovanie, kalkulácia
 • inžinierska činnosť - V rámci tejto činnosti vybavujeme stavebné povolenia na príslušnom stavebnom úrade. Pripravujeme podklady na kolaudačné konanie.
Cenové relácie riešime individuálne

Ceny služieb stavbyvedúceho

Cenové relácie riešime individuálne podľa náročnosti stavebných prác, od 1 – 2,5 % z rozpočtových nákladov na stavbu bez DPH

Služby je potrebné objednať si v predstihu približne 14 dní a sú dodávané osobnou účasťou a kontrolnou formou v rámci kontrolných dní.

Veríme, že v prípade potreby či záujmu nás oslovíte. Spravíme všetko preto, aby ste boli maximálne spokojní a stavba bola úspešne realizovaná.

Ako Vám môže pomôcť stavebný dozor alebo ako predísť chybám pri budovaní stavieb

 • Stavebný dozor nie je formalita
 • Často sa stretávame v našej praxi s príkladom, že investor nás kontaktuje v štádiu už rozostavanej stavby. Sme schopní a ochotní pomôcť aj v tejto situácií. Vieme aj podľa fotodokumentácie jednotlivých stavebných postupov vyhodnotiť kvalitu alebo nedostatky stavby bez predchádzajúcej prítomnosti stavebného dozoru. Vieme vykonať nápravnú činnosť v prípade nedostatkov, ale nie vždy sa to zaobíde bez zvýšených rozpočtových nákladov na stavbu (nemyslíme tým náklady stavebného dozoru, ale konkrétne náklady na odstránenie nedostatkov stavby).
 • Funkciou stavebného dozoru nie je len súlad projektovej dokumentácie s realizáciou stavby, technologických procesov, dodržiavanie STN EN, ale aj použitie vhodnejších materiálov, lacnejších technológií, ušetrenie finančných prostriedkov s dodržaním požadovanej kvality a funkčnosti realizovaných stavieb.
 • Doporučujeme a našou snahou je aj to, aby ste na stavebný dozor nepozerali ako na zvýšený finančný náklad, ale práve naopak. Naše skúsenosti nám to potvrdili v mnohých prípadoch realizovaných stavieb, kde ušetrené náklady boli vo výške 5 až 10 %, pričom cena stavebného dozoru je ďaleko nižšia (1-2,5%).

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás